Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 25 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea înfiinţării traseelor tematice pe raza comunei Lunca llvei la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

 • Hotararea Nr. 24 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea Indicatorilor Tehnico - Economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare apărări de maluri pe Valea Ursoaia ,loc. Lunca llvei”

 • Hotararea Nr. 23 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2021

 • Hotarare Nr. 22 din 12.04.2021

  Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor imobile apartinând domeniului public al comunei Lunca llvei.

 • Hotarare Nr. 21 din 12.04.2021

  Hotarare privind implementarea proiectului pe măsura 15 „Servicii de silvomediu , servicii climatice si conservarea pădurilor „ SubMăsura 15.1 „ Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, precum şi aprobarea depunerii de către comuna Lunca llvei judeţul Bistriţa-Năsăud la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud a cererii de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat.

 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 25 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea înfiinţării traseelor tematice pe raza comunei Lunca llvei la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

 • Hotararea Nr. 24 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea Indicatorilor Tehnico - Economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare apărări de maluri pe Valea Ursoaia ,loc. Lunca llvei”

 • Hotararea Nr. 23 din 22.04.2021

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2021

 • Hotarare Nr. 22 din 12.04.2021

  Hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor imobile apartinând domeniului public al comunei Lunca llvei.

 • Hotarare Nr. 21 din 12.04.2021

  Hotarare privind implementarea proiectului pe măsura 15 „Servicii de silvomediu , servicii climatice si conservarea pădurilor „ SubMăsura 15.1 „ Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, precum şi aprobarea depunerii de către comuna Lunca llvei judeţul Bistriţa-Năsăud la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud a cererii de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat.

 • Hotararea Nr. 20 din 31.03.2021

  Hotarare privind aprobarea implementării proiectului "Achiziţionoreo de tablete şi dispozitive electronice pentru învătământ, pentru Şcoala Gimnazială Lunca I/vei" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

 • Hotararea Nr. 19 din 31.03.2021

  Hotarare privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Lunca llvei a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca llvei, pe anul 2019 şi anul 2020. 

 • Hotararea Nr. 18 din 31.03.2021

  Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca-llvei in anul 2021 

 • Hotararea Nr. 17 din 31.03.2021

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020. 

 • Hotararea Nr. 16 din 31.03.2021

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei 

 • Hotararea Nr. 15 din 22.02.2021

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului ele organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Lunca II vei, judeţul Bistriţa --Năsăud, revizuit ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 25/2021

 • Hotararea Nr. 14 din 22.02.2021

  Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 13 din 22.02.2021

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2021 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei ele Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii ele Alimentare cu Apa si ele Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.

 • Hotararea Nr. 12 din 22.02.2021

  Hotarare priind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociaţiei ele Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistrita-Năsăud.

 • Hotararea Nr. 11 din 22.02.2021

  Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Lunca Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia „Grupul ele Acţiune Locală Lider Bistriţa-Năsăud" în cadrul P.N.D.R. 2021-2023.

 • Hotararea Nr.10 din 22.02.2021

  Hotarare privind aprobarea modificării Statutului şi a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Hotararea Nr. 9 din 22.02.2021

  Hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 -24.12.2020 şi aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud.

 • Hotararea Nr. 8 din 03.02.2021

  Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Lunca Jlvei cu alte unităti administrativ-teritoriale pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Microregiunea Munţii Rodnei"

 • Hotararea Nr. 7 din 03.02.2021

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei pentru sedinta de indata din data de 03.02.2021 

 • Hotararea Nr. 6 din 02.02.2021

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi , preturile de pornire la licitatia intermediară ,tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2021 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici

 • Hotararea nr. 5 din 13.01.2021

  Hotarare privind instituirea taxelor speciale la nivelul comunei Lunca llvei în anul 2021.

 • Hotararea nr. 4 din 13.01.2021

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca llvei, in anul 2021.

 • Hotararea nr. 3 din 13.01.2021

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi , preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2021 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici.

 • Hotararea nr. 2 din 13.01.2021

  Hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei , pentru anul şcolar 2021-2022.

 • Hotararea nr. 1 din 13.01.2021

  Hotarare privind mandatarea reprezentantului comunei Lunca llvei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa - Năsăud.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094