U.A.T. Lunca Ilvei

Guvernare Transparenta Deschisa si Participativa

 Buletin informativ în conformitate cu

art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

anul 2015

 

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei LUNCA ILVEI

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
- Legea 571/2003, privind Codul fiscal
- Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei LUNCA ILVEI

b1) Organigrama institutiei 

b2) Regulamentul de organizare si functionare 

b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 - 16.00 

b4) Program de audiente

Primar, dl. Lupsan Flaviu– - Marti 10.00 – 14.00

- Joi 10.00 – 14.00


Viceprimar, dl. Somesan Titu - Luni 10.00-13.00

– Marti 10.00 – 13.00

- Vineri 10.00 – 13.00
Secretar, dna Griga Claudia - Luni 10.00 – 12.00

- Miercuri 10.00-12.00

- Vineri 10.00 – 12.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei LUNCA ILVEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei LUNCA ILVEI

dl. LUPSAN FLAVIU - Primar
dl. SOMESAN TITU - Viceprimar
dna. GRIGA CLAUDIA - Secretarul comunei LUNCA ILVEI

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna GRIGA CLAUDIA

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria comunei LUNCA ILVEI
Sediul: LUNCA ILVEI,STR. GRANICERILOR, NR.198
Telefon : 0263378151 Fax: 0263378008

E-mail: primaria.luncailvei@yahoo.com Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Site : www.primarialuncailvei.ro

e) Sursele financiare,  bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei LUNCA ILVEI;
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei LUNCA ILVEI;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei LUNCA ILVEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact ale Primariei comunei LUNCA ILVEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

- dispozitiei ale primarului
- proiecte de hotarâri
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- note de discutii
- referate de aprobare
- fise de audienta
- protocoale
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fise de proiect
- contracte de achizitie publica
- procese-verbale
- adrese
- observatii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
- autorizatii pentru activitati independente (persoane fizice),autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
- date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.  

Pagini inrudite ale "U.A.T. Lunca Ilvei"

Primar

detalii

Viceprimar

detalii

Secretar General

detalii

Aparatul primăriei

detalii

Strategia de dezvoltare

detalii

Declaraţii avere

detalii

Declaraţii interese

detalii

Organizare

detalii

Instituții în subordinea primăriei

detalii

Proiecte şi investiţii

detalii

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094