Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare 1 20.03.2018

  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca Ilvei 2018

 • Proiect de hotarare 2 din 20.03.2018

  Proiect de hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018 

 • Proiect de hotarare 3 din 20.03.2018

  Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 23 din 01.03.2018

  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si intrumentarea proiectului ,,DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD, ETAPA A II-A", si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" Componenta- Infrastructura de acces SILVICA.

 • Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017
 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094