Investiţii

Anexa nr.1

 

Stadiul proiectelor contractate din fonduri europene de post- aderare

(la data de 30 iunie 2010)

 

 

Nr.

crt

Benefiar/initiator

Programul de finantare/ Axa

Denumirea

proiectului

Valoarea totala a proiectului

(mii lei)

Cuantumul finantarii

(mii lei)

Data inceperii lucrarilor

Data finalizarii lucrarilor

Stadiul derularii

Probleme

1.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva Somes

322 FADR

Modernizare drum de interes local Lunca Ilvei – Sant

25830

25830

2010

2012

achizitii

 

2.

Comuna Lunca Ilvei

322 FADR

Modernizare

drum de interes local

1.224.668

1.224.668

-

-

proiect

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

Proiecte aflate in diferite stadii de pregatire

(la data de 30 iunie 2010)

 

Nr

crt

Benefiar/initiator

Programul de finantare/ Axa

Denumirea

proiectului

Valoarea totala a proiectului

(mii lei)

Cuantumul

finantarii

(mii lei)

Data previzionata de incepere a lucrarilor

Data previzionata

De finalizare a

lucrarilor

Stadiul proiectului

Probleme

 

1

Comuna Lunca Ilvei

P.O.R. Cluj

Reabilitare si extindere

Scoala de Arte si Meserii Lunca Ilvei

34 mii lei

680 mii lei

-

-

In faza de evaluare la unitatea de management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea proiectelor contractate si aflate in implementare din fonduri externe nerambursabile (pre si post aderare), precum si perioadele de implementare

 

Titlul

proiectului

Programul din care este finantat proiectul

Autoritatea de management de contractare

Numarul contractului de finantare

Data semnarii contractului

Data inceperii proiectului

(de regula coincide cu data semnarii contractului)

Data estimate a finalizarii proiectului (potrivit prevederilor in vigoare ale contractului)

Valoarea totala a proiectului (in euro , la cursul BNR de la data semnarii contractului de finantare)

Valoarea eligibila a proiectului ( in euro , la cursul BNR de la data semnarii contractului de finantare)

 

Modernizare drum de interes local Lunca Ilvei – Sant

322 FADR

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva Somes

C322040860600037

29.06.2009

07.10.2009

29.06.2012

7.138.634

6.000.000

Sistem de alimentare cu apa potabila , canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Lunca Ilvei

CNI SA Bucuresti

Comuna Lunca Ilvei

357

06.10.2009

16.11.2009

16.11.2012

4.075.000

4.075.000

TOTAL

11.213.634

10.075.000

 

 

Nr

crt

Fonduri europene

pre si post aderare

Denumirea

programului

Proiecte depuse

Proiecte aprobate

Proiecte pentru care au fost incheiate contracte si decizii de finantare

Proiecte pentru care au fost efectuate plati din fonduri europene

Proiecte pentru care exista riscul pierderii finantarii

Proiecte ce au contractual semnat , dar nu s-au organizat licitatii de cel putin 3 luni

Proiecte ce au intarzieri sau au iesit din termen

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Val.

totala

plati

efectuate

mii euro

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

Nr. total de proiecte

Val. totala

(mii euro)

 

fonduri

pre-aderare

PHARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonduri

post -aderare

 

POR

1

1237

-

-

-

-

-

-

-

1

1.237

-

-

-

-

 

 

PNDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSDRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSDCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO

pescuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe cooperare trns- frontaliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

6

 

5

-

5

 

-

-

-

1

1.285.232

-

-

-

-

 

 

TOTAL

7

 

5

-

5

 

-

-

-

1

1.28.232

-

-

-

-

 

 

 

 

Nr

Crt.

 

Denumire

proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului

Ron/Euro

Proiecte implementete

(pentru cele realizate)

Observatii

Perioada de implementare propusa( pentru cele ce urmeaza a se realizea)

Sursa1/

valoare

Sursa1

valoare

Sursa2

valoare

Sursa3/

valoare

Proiect in curs de realizare

Proiect aprobat

1.

Sistem de alimentare cu apa potabila , canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Lunca Ilvei

Comuna Lunca Ilvei

Comuna Lunca Ilvei, jud. B-N

4.075.000 euro

CNI SA Bucuresti

78%

Consiliul Local 22%

-

-

Sistem de alimentare cu apa potabila ,canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Lunca Ilvei

 

16.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

Primaria comunei Lunca Ilvei

SITUATIA SUMELOR UTILIZATE IN SEM I 2011

PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR LA

OBIECTIVELE DE INVESTITII MII LEI ; MII EURO

Nr.

Crt.

Denumirea proiectului /obiectivului

Valoarea estimata a proiectului

Termen

Sursa de finantare

Chelt. Efectuate pana la 31.12.2010

Prevederi

Bug.2011

Sume utilizate pana la 30.06.2011

Stadiul in care se afla lucrarea

%

De incepere

executie

De punere

in functiune

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

9.

 

  1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZARE STRADA URSOAIA

814 mii lei

01.07.2009

01.11.2014

HG 577

700 mii lei

114 mii lei

18 mii lei

10%

 

  1. OBIECTIVE NOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem de alimentare cu apa potabila , canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Lunca Ilvei

4.075.000 euro

01.01.2011

31.12.2015

CNI SA Bucuresti

78% si

Consiliul Local 22%

-

300

150

30%

 

Extindere retea electrica stra. Fodorului

60 mii lei

01.01.2011

30.06.2011

Buget local

-

60

36

100%

Asfaltare curte Scoala Generala Iliuta

69 mii lei

01.01.2011

31.03.2011

Buget local

-

69

69

100%

 

Achizitie teren statie de epurare

12 mii lei

01.04.2011

31.12.2015

Buget local

-

12

-

 

-

Cadastru general al localitatii

1693 mii lei

01.02.2011

31.12.2012

Buget local

-

200

100

10%

 

Achizitie cladire si teren pentru sala sport

90 mii lei

01.04.2011

01.07.2011

Buget local

-

90

-

-

 

 

  1. OBIECTIVE IN FAZA DE ELABORARE DOCUMENTATII

-

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITA

FLAVIU LUPSAN ILEANA BRUMA

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094