Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 67 din 09.11.2017

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 13 din 31.01.2017 "Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , dupa actualizarea T.V.A. pentru investitia "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca llvei-Strada Ursoaia

 • Hotararea Nr. 68 din 09.11.2017

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 14 din 31.01.2017 „Privind aprobarea finantarii din bugetul local ,dupa actualizare T.V.A. a investitiei "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca llvei- Strada Ursoaia.

 • Hotararea Nr. 812 din 08.11.2017

  Hotararea privind încadrarea într-un grad de handicap a copilului SILITRĂ ANGELICA.

 • Hotararea Nr. 48 din 03.08.2017

  Privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice, funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi serviciile publice subordonatea consiliului local şi a indemnizaţiilor consilierilor locali începând cu 01.07.2017.

 • Hotararea Nr. 50 din 03.08.2017

  Privind aprobarea transformarii a doua posturi contractuale din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Lunca llvei 

 

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 67 din 09.11.2017

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 13 din 31.01.2017 "Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , dupa actualizarea T.V.A. pentru investitia "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca llvei-Strada Ursoaia

 • Hotararea Nr. 68 din 09.11.2017

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 14 din 31.01.2017 „Privind aprobarea finantarii din bugetul local ,dupa actualizare T.V.A. a investitiei "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca llvei- Strada Ursoaia.

 • Hotararea Nr. 812 din 08.11.2017

  Hotararea privind încadrarea într-un grad de handicap a copilului SILITRĂ ANGELICA.

 • Hotararea Nr. 48 din 03.08.2017

  Privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice, funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi serviciile publice subordonatea consiliului local şi a indemnizaţiilor consilierilor locali începând cu 01.07.2017.

 • Hotararea Nr. 50 din 03.08.2017

  Privind aprobarea transformarii a doua posturi contractuale din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Lunca llvei 

 • Hotararea Nr. 51 din 03.08.2017

  Privind aprobarea majorarii cotizaţiei pentru anul 2017, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa - Năsăud

 • Hotararea Nr. 49 din 03.08.2017

  Privind aderarea comunei Lunca llvei la Asociaţia Comunelor din România

 • Hotarare Nr. 45 din 18.07.2017

  Privind aprobarea listei de partizi, preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2017 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici

 • Hotararea Nr. 46 din 18.07.2017

  Privind Modificarea HCL nr. 65 din 12.10.2016 Privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale

 • Hotararea Nr. 47 din 18.07.2017

  Privind modificarea ,,lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca llvei însușită prin HCL nr. 10/1999 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Hotararea Nr. 37 din 22.05.2017

  Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor (pasunilor alpine) apartinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, in suprafata de 57,4 ha

 • Hotararea Nr. 38 din 22.05.2017

  Hotarare privind aprobarea conditiilor de incheieire a Actului aditional nr. 3 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv „Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud” nr. 1908/02.09.2016

 • Hotararea Nr. 39 din 22.05.2017

  Hotararea privind acordarea incredintarii mandatului special, domnului Somesan Titu, avand calitatea de Viceprimar al comunei Lunca Ilvei, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea Nr. 40 din 22.05.2017

  Hotararea privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea Nr. 41 din 22.05.2017

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 a Consiliului Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotararea Nr. 42 din 22.05.2017

  Hotararea privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017, a Consiliului Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud

 • Proiect de hotarare din 03.05.2017

  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor (pasunilor alpine) apartinant domeniului public al comunei Lunca Ilvei, in suprafata de 57,4 ha

 • Planul de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca Ilvei
 • Hotarare Nr. 32 din 24.03.2017

  Hotarare privind aprobarea bugetului pe venituri si cheltuieli al comunei Lunca Ilvei pe anul 2017

 • Hotarare Nr. 33 din 24.03.2017

  Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca Ilvei din anul 2017

 • Hotarare Nr. 34 din 24.03.2017

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 83 din 16.12.2016 „Privind stabilirea impozitelor si taxelorlocale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca llvei, in anul 2017„

 • Hotarare Nr. 35 din 24.03.2017

  Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor incomuna Lunca-llvei in anul 2017

 • Hotarare Nr. 36 din 24.03.2017

  Privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzand persoaneleindreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri , destinate închirierii , construitedin fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei

 • Hotarare Nr. 28 din 07.03.2017

  Hotararea privind respingerea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud a plangerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. si aprobarea corelativa a raspunsului Asociatiei la plangerea prealabila formulata de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.

 • Hotarare Nr. 27 din 07.03.2017

  Hotararea privind respingerea de catre Comuna Lunca Ilvei a plangerii prealabile formulate de Vitalia Servicii pentru Mediu SA si aprobarea corelativa a raspunsului Comunei Lunca Ilvei la plangerea prealabila formulata de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.

 • Hotararea Nr. 24 din 27.02.2017

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi, preturile de pornire la licitatie si caietul de sarcini productia anului 2017 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici

 • Hotararea Nr. 20 din 27.02.2017

  Hotarare  privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 21 din 27.02.2017

  Hotarare  privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti Proiectului „Reabiltare, modernizare, extindere Scoala Gimnaziala Nr. 1, loc. Lunca Ilvei”

 • Hotararea Nr. 22 din 27.02.2017

  Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori Tehnico-Economici aferenti Proiectului „Asfaltare strazi in comuna Lunca Ilvei”Hotararea Nr. 22 din 27.02.2017 privind aprobarea principalilor indicatori Tehnico-Economici aferenti Proiectului „Asfaltare strazi in comuna Lunca Ilvei”

 • Hotararea Nr. 23 din 27.02.2017

  Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici si investitiei „Modernizare cartier strada Fabricii localitatea Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud”

 • Hotararea Nr. 15 din 17.02.2017

  Hotarare privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr. 2 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv „Activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud” nr. 1980/02.09.2016

 • Hotararea Nr. 16 din 17.02.2017

  Hotarare  privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2016 

 • Hotararea Nr. 17 din 17.02.2017

  Hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Lunca Ilvei”

 • Hotararea Nr. 18 din 17.02.2017

  Hotarare privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Lunca Ilvei”

 • Hotararea Nr. 19 din 17.02.2017

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi, preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei si caietul de sarcini, productia anului 2017 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici

 • Hotararea Nr. 13 din 31.01.2017

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizati, dupa actualizarea T.V.A. pentru investitia „Asfaltare de drumuri de interes local in comuna Lunca Ilveicomuna Lunca Ilvei - Strada Ursoaia”.

 • Hotararea nr. 14 din 31.01.2017

  Hotarare privire la aprobarea finantarii din bugetul local, dupa actualizare T.V.A. a investitiei „Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca Ilvei - Strada Ursoaia”.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094