Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 31 din 25.05.2018

  Hotarare privind alocarea sumei de 55.343,33 lei din bugetul local al Comunei Lunca Ilvei pent1u sustinerea financiara a Asociaţia proprietarilor de padure Valea Ilvei in vederea depunerii unei documentaţii pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentrn un proiect finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 4, Obiectiv specific 4.1, componenta b.

 • Hotararea Nr. 30 din 25.05.2018

  Hotarare privind amplasarea a doua indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe Strada Gara Mica comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 29 din 25.05.2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA LUNCA ILVEI"

 • Hotararea Nr. 28 din 25.05.2018

  Hotarare privind aaferenţi Proiectului "Construire cabana muncitori Silhoasa, comuna Lunca Ilvei ,,probarea Indicatorilor Tehnico -Economici 

 • Hotararea Nr. 34 din 25.05.2018

  Hotarare privind demolarea cladirii Scoala Generala Nr.2 Lunca llvei , cladire care face parte din domeniul public al comunei Lunca llvei. 

 

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 31 din 25.05.2018

  Hotarare privind alocarea sumei de 55.343,33 lei din bugetul local al Comunei Lunca Ilvei pent1u sustinerea financiara a Asociaţia proprietarilor de padure Valea Ilvei in vederea depunerii unei documentaţii pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentrn un proiect finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 4, Obiectiv specific 4.1, componenta b.

 • Hotararea Nr. 30 din 25.05.2018

  Hotarare privind amplasarea a doua indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe Strada Gara Mica comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 29 din 25.05.2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA LUNCA ILVEI"

 • Hotararea Nr. 28 din 25.05.2018

  Hotarare privind aaferenţi Proiectului "Construire cabana muncitori Silhoasa, comuna Lunca Ilvei ,,probarea Indicatorilor Tehnico -Economici 

 • Hotararea Nr. 34 din 25.05.2018

  Hotarare privind demolarea cladirii Scoala Generala Nr.2 Lunca llvei , cladire care face parte din domeniul public al comunei Lunca llvei. 

 • Hotararea Nr. 33 din 25.05.2018

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2018.

 • Hotararea Nr. 32 din 25.05.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 7 la Contractul de achiziţie publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea Nr. 27 din 20.03.2018

  Hotarare privind aprobarea organigramei , statului de functii si numarul de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei din anul 2018.

 • Hotararea Nr. 26 din 20.03.2018

  Hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437 /C2/113 din 20.02.2018 

 • Hotararea Nr. 25 din 20.03.2018

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 24 din 08.03.2018

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 23 din 01.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului ,,DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD, ETAPA A li-A", si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" Componenta-Infrastructura de acces SILVICA.

 • Hotarare Nr. 23 din 01.03.2018

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului ,,DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD, ETAPA A li-A" . si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" Componenta- Infrastructura de acces SILVICA.

 • Hotararea Nr. 22 din 22.02.2018

  Hotarare privind completarea „ Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca llvei ", însuşită prin HCL nr. 10/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 21 din 22.02.2018

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 20 din 22.02.2018

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 11 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 6 la Contractul de achiziţie publică  a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi tatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa­Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea Nr. 10 din 16.02.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 73 din 11.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca llvei, in anul 2018

 • Hotararea Nr. 19 din 16.02.2018

  Hotarare privind implementarea proiectului ,, Amenajare centru civic Cartier Strada Fabricii, din comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 9 din 16.02.2018

  Hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 18 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Obiectivul AMENAJARE CENTRU CIVIC CARTIER STRADA FABRICII, DIN COMUNA LUNCA ILVEI, JUD. BISTRITA NASAUD

 • Hotararea Nr. 17 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei Comunelor din Romania.

 • Hotararea Nr. 16 din 16.02.2018

  Hotarare privind asocierea Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei , judeţul Bistriţa­Năsăud la Asociatia „ Produs in Bistrita-Nasaud„.

 • Hotararea Nr. 15 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitară „ Spitalul Orasenesc Nasaud„.

 • Hotararea Nr. 14 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa - Năsăud 

 • Hotararea Nr. 13 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 a Consiliul Local Lunca Ilvei membrn in cadrul Asociatiei de Dezv oltare Intercom unitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.

 • Hotararea Nr. 12 din 16.02.2018

  Hotarare privind acordul pentru înscrierea în Cartea Funciară, în proprietatea publică a comunei Lunca Ilvei, a Centrului Civic cartier Strada Fabricii.

 • Hotarare Nr. 1 din 25.01.2018

  Hotararea privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotarare Nr. 2 din 25.01.2018

  Hotarare privind reîntregirea deficitului bugetar al anului 2017 din excedentului anul 2016.

 • Hotarare Nr. 3 din 25.01.2018

  Hotarare hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094