Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 27 din 11.03.2019

  Hotarare privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în comuna Lunca Ilvei.

 • Hotararea Nr. 26 din 11.03.2019

  Hotarare privind scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix„ Concasor cu fălci autopropulsat,, , din proprietatea privată a comunei Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 25 din 11.03.2019

  Hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna LUNCA ILVEI, judetul BISTRITA -NASAUD".

 • Hotararea Nr. 24 din 11.03.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna LUNCA ILVEI, judetul BISTRITA- NASAUD "precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia.

 • Hotararea Nr. 23 din 28.02.2019

  Hoptarare privind transferul utilajelor cuprinse in patrimoniul si administrarea comunei Lunca llvei de la bugetul local al comunei la activitatea economica a comunei.

 

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 27 din 11.03.2019

  Hotarare privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în comuna Lunca Ilvei.

 • Hotararea Nr. 26 din 11.03.2019

  Hotarare privind scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix„ Concasor cu fălci autopropulsat,, , din proprietatea privată a comunei Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 25 din 11.03.2019

  Hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna LUNCA ILVEI, judetul BISTRITA -NASAUD".

 • Hotararea Nr. 24 din 11.03.2019

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna LUNCA ILVEI, judetul BISTRITA- NASAUD "precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia.

 • Hotararea Nr. 23 din 28.02.2019

  Hoptarare privind transferul utilajelor cuprinse in patrimoniul si administrarea comunei Lunca llvei de la bugetul local al comunei la activitatea economica a comunei.

 • Hotararea Nr. 22 din 28.02.2019

  Hotarare privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Bistriţa -Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şimanagementul staţiilor de transfer şi al centl'elor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Hotararea Nr. 20 din 11.02.2019

  Hotarare privind aprobarea listei de loturi , preturile de pornire la licitatie ,tipul licitatiei si caietul de sarcini si contractul de vanzare- cumparare pentru vanzare de masa lemnoasa fasonata din depozit, productia anului 2019.

 • Hotararea Nr. 19 din 11.02.2019

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei Comunelor din Romania.

 • Hotararea Nr. 18 din 11.02.2019

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 21 din 11.02.2019

  Hotarare privind completarea inventarului domeniului public al comunei Lunca llvei, însutit prin Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 27.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotararea Nr. 8 din 21.01.2019

  Hotarare privind aprobarea unor modificari de natura tehnica şi financiară necesare pentru realizarea investitiei: „MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN COMUNA LUNCA ILVEI"

 • Hotararea Nr. 7 din 21.01.2019

  Hotarare privind stabilirea salariului de bază pentru func\iile publice, func\iile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi serviciile publice subordonatea consiliului local şi a indemnizatiilor consilierilor locali începând cu 01.01.2019. 

 • Hotararea Nr. 6 din 21.01.2019

  Hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei, pentru anul şcolar 2019-2020.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094