Dispoziţii primar

Ultimele Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr 70 din 15.02.2018

  Privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Ignifugare sarpanta la Cresa de copii in comuna Lunca llvei, judelui Bistrita-Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 69 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepţiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Reabilitare sarpanta bloc Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 68 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Amenajare spatiu bibiloteca in comuna Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 67 din 09.02.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 66 din 08.02.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne la beneficiarii de ajutor social.

 

Lista de documente pentru Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr 70 din 15.02.2018

  Privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Ignifugare sarpanta la Cresa de copii in comuna Lunca llvei, judelui Bistrita-Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 69 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepţiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Reabilitare sarpanta bloc Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 68 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Amenajare spatiu bibiloteca in comuna Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 67 din 09.02.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 66 din 08.02.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne la beneficiarii de ajutor social.

 • Dispozitia Nr 65 din 08.02.2018

  Dispozitie privind încetarea acordarii ajutorului de incalzire si recuperarea de la d-na Pap Aglaia a sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada februarie 2018-martie 2018.

 • Dispozitia Nr 64 din 08.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna RAUCA IOAN.

 • Dispozitia Nr 63 din 07.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Danciuc Lucretia.

 • Dispozitia Nr. 62 din 01.02.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul CONSTANTIN DUMITRU.

 • Dispozitia Nr. 60 din 01.02.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Burduhos Cristina persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Toamnei, nr. 5 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 61 din 01.02.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Blrau Profira- Mihaela persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Muncelului , nr. 4 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 34 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ureche Anuta, personal contractual, în funcţia de guard, gradaţie 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 42 din 29.01.2018

  Didpozitie privind reîncadrarea domnului Melente Ioan, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018

 • Dispozitia Nr. 41 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Rus Viorel, personal contractual, în funcţia de paznic gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 35 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Ureche Valentin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 36 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ţega Dorina- Silvia, personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 37 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Sas Simona , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate, gradul li , gradaţie O, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 38 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Torni Dorei- Pavel, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 39 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Someşan Valentin , personal contractual, în funcţia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 40 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea domnului Rizel leronim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 43 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Popanton Sabin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018

 • Dispozitia Nr. 44 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Matei Iulia- Verginia , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 45 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Moroşan Onisim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 46 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Suciu Cristinica, personal contractual, în funcţia de îngrijitor, gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 47 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Cătuna Emil, personal contractual, în funcţia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 48 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Galeş Vasile, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 49 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Buzilă Alina , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 50 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Băbţan Radu- Florin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 51 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Adaus Ioan , personal contractual, în funcţia de şofer I , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 52 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Burnar Dorin , personal contractual, în funcţia de Şef formaţie pompieri , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 53 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea doamnei Bruma Ileana, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad superior, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 54 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Slavoacă Aurel- Doruţ, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal , gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 55 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Vartic Silvia, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal , gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 56 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Gales Crina- Lucia, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal, gradaţie 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 57 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Cobeleta Elena, personal contractual, în funcţia de îngrijitor, gradaţie 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 58 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Griga Claudia- Reghina I funcţionar public de conducere1 în funcţia de secretar al comunei Lunca llvei I grad II , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr 59 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea doamnei Griga Claudia-Reghina , funcţionar public de conducere, în funcţia de secretar al comunei Lunca llvei , grad li , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 31 din 25.01.2018

  Dispozitia privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna PAP COSTEL.

 • Dispozitia Nr. 32 din 25.01.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CUREA MARIOARA.

 • Dispozitia Nr. 22 din 22.01.2018

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, a doanmei Buzgau Maria ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Spatariu Adina , începând cu data de 22.01. 2018.

 • Dispozitia Nr. 23 din 22.01.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile 987 Silhoasa DV si 1070 Rusaia DV.

 • Dispozitia Nr. 24 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Steopan Adolf-Miihail avand functia de bibliotecar gradul IA la Primăria comunei Lunca Ilvei-serviciul cultura , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 25 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Lupşan Flaviu primar al comunei Lunca llvei , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 26 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Someşan Titu viceprimar al comunei Lunca llvei , începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 27 din 22.01.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna COZAC PARASCHIVA.

 • Dispozitia Nr. 28 din 22.01.2018

  Dispozitia privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BRUMA ELENA-ADRIANA.

 • Dispozitia Nr. 29 din 22.01.2018

  Dispozitia privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru domnul/doamna AFLOAREI FLORENTINA.

 • Dispozitia Nr. 30 din 22.01.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispozitia Nr. 19 din 18.01.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Artene Ana persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Trandafirilor, nr. 23 in baza Legii nr. 448/2006 republicata 

 • Dispozitia Nr. 20 din 18.01.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei ele evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: "Reabilitare sarpanta spatiu pentru centrala termica si grnp sanitar, sediul Primarie Lunca Ilvei "

 • Dispozitia Nr. 21 din 18.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca Ilvei incepand cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 2 din 17.01.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 3 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Dare Floarea- Alina ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Negrea Viorel- Catalin, începând cu data de 01.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 4 din 17.01.2018

  Dispoitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Ani Aurel-Florinei ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Ani Darius-Florinei, începând cu data de 01.01.2018 pana la data de 05.08.2018.

 • Dispozitia Nr. 6 din 17.01.2018

  Dispozie privind stabilirea salariul de baza a domnului Cantaroaie Irimie- Dorei ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Cantaroaie Reghina , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 7 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Danciuc Corina ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Adriana , începând cu data de 01.01.2018 si pana la data de 20.04.2018

 • Dispozitia Nr. 8 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Dan Ioan ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Cojocariu Andreea- Alexandrina , începând cu data de 01.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 9 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Irimie Fica, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Irimie Octavia Crina , începând cu data de 01.01.2018 si pana la data de 20.04.2018.

 • Dispozitia Nr. 10 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Moldovan Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Griga Ioan, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 11 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Daniela ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Petru , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 12 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentrn îngrijirea persoanei cu handicap grav Morosan Clement , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 13 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus- Catuna Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Catuna - Floarea, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 14 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Rus Aurel ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Floarea , începând cu data de O 1.O1.2018.

 • Dispozitia Nr. 15 din 17.01.2018

  Dispoitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus Anuta, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Catuna Reghina, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 16 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza doamnei Tasca Silvia ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomuta Leontina , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 17 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Torni Florea- Iovu ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Torni Lucretia , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 18 din 17.01.2018

  Dispozitii privind stabilirea salariul de baza a doamnei Torni Florica ,în calitate de asistent personal laPrimăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav TorniValer , începând cu data de 01.01.2018

 • Dispozitia Nr. 1 din 05.01.2018

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 26 din 27.01.2017 „Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei"

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094