Dispoziţii primar

Ultimele Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 306 din 18.12.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitul lerimie leronim persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 305 din 17.12.2018

  Dispozitie privind numirea doamnei SAS SIMONA in functia de Inspector de specialitate, gradul li la Primaria Comunei Lunca llvei , Compartiment Registratura.

 • Dispozitia Nr. 304 din 14.12.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 303 din 12.12.2018

  Dispozitie privind încetarea furnizarii serviciilor la Cresa de copii Lunca llvei Pentru Asandei Alex Cristian.

 • Dispozitia Nr. 302 din 12.12.2018

  Dispozitite privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ,,Proiectare şi execuţie lucrări de amenajare centru civic în cadrul proiectului " Amenajare centru civic Cartier Strada Fabricii, din comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud" .

 

Lista de documente pentru Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 306 din 18.12.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitul lerimie leronim persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 305 din 17.12.2018

  Dispozitie privind numirea doamnei SAS SIMONA in functia de Inspector de specialitate, gradul li la Primaria Comunei Lunca llvei , Compartiment Registratura.

 • Dispozitia Nr. 304 din 14.12.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 303 din 12.12.2018

  Dispozitie privind încetarea furnizarii serviciilor la Cresa de copii Lunca llvei Pentru Asandei Alex Cristian.

 • Dispozitia Nr. 302 din 12.12.2018

  Dispozitite privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului ,,Proiectare şi execuţie lucrări de amenajare centru civic în cadrul proiectului " Amenajare centru civic Cartier Strada Fabricii, din comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud" .

 • Dispozitia Nr. 301 din 12.12.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect „ Pardoseli cu granit la Biserica Ortodoxa Lunca llvei - Cod CPV 45210000 -2 • Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 • Dispozitia Nr. 300 din 12.12.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrarl avand ca obiect „ Modernizare drum Valea Harceag - Cod CPV 45233142-6- Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 299 din 07.12.2018

  Dispozitie privind constituiirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul: „Lucrari de modernizare la cladire cresa in comuna Lunca Ilvei”.

 • Dispozitia Nr. 298 din 07.12.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul: „Lucrari cu buldozerul, de regularizare drum agricol - Poianba Arinului, Dealul Lung, Pârâul Siminic”

 • Dispozitia Nr. 297 din 04.12.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de Inventariere generala si casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Lunca llvei, pe anul 2018.

 • Dispozitia Nr. 296 din 04.12.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Cunti ludita persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei , str. Garii , nr. 26 in baza Legii nr. 448/2006 republicata 

 • Dispozitia Nr. 294 din 28.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul: „Modenizare drum comunal- pietruire Strada Schitului”

 • Dispozitia Nr. 295 din 28.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul: „Lucrari de reparatii si reabilitare retea termica”

 • Dispozitia Nr. 293 din 28.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul: „Realizare sarpanta, spatiu pentru centrala termica si grup sanitar sediu Primarie Lunca Ilvei”

 • Dispozitia Nr. 292 din 27.11.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea famlliei pentru domnul/doamna TOMUTA MARCU

 • Dispozitia Nr. 291 din 26.11.2018

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CONSTANTIN IERONIM-VIOREL.

 • Dispozitia Nr. 290 din 26.11.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispozitia Nr. 289 din 26.11.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutlonarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate , gr. li , studii superioare din cadrul Primarlel comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 288 din 26.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor la obiectivul „Reparatii capitale sediu administrativ-Primarie Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei , judetul Bistrita-Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 287 din 26.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului „ Lucrari de modernizare la cladire cresa in comuna Lunca llvei „ cod CPV 4521000-2 -Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 286 din 26.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului „ Amenajament Pastoral in comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud„ cod CPV 79311100-8· Servicii de elaborare de studii (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 282 din 20.11.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectle sl licitatle deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa fasonata, din depozit catre agentii economici productia anului 2018.

 • Dispozitia Nr. 283 din 20.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de produse in cadrul proiectului „Modernizarea si dotarea Caminului Cultural in comuna Lunca llvei”,- Lot 1 Mobilier.

 • Dispozitia Nr. 285 din 20.11.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectle sl llcitatle deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa fasonata, din depozit catre agentii economici productia anului 2018.

 • Dispozitia Nr. 284 din 20.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de produse in cadrul proiectului „Modernizarea si dotarea Caminului Cultural în comuna Lunca llvei”-Lot 2 Echipamente audio-video.

 • Dispozitia Nr. 281 din 20.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul „Repratii carosabil cu BA16, comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud”

 • Dispozitia Nr. 280 din 15.11.2018

  Dispozitie privind reluarea si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CATUNA ANA.

 • Dispozitia Nr. 279 din 15.11.2018

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si recuperare de sume incasate necuvenit pentru domnul/doamna CONSTANTIN MARIA

 • Dispozitia Nr. 278 din 14.11.2018

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si recuperare de sume incasate necuvenit pentru domnul/doamna GALES VIORICA 

 • Dispozitia Nr. 277 din 14.11.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna MELENTE ANDREI-CALIN.

 • Dispozitia Nr. 272 din 09.11.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Reparatii capitale sediu administrativ -Primarie Lunca Ilvei, comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud" .

 • Dispozitia Nr. 271 din 08.11.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita pentru domnul COZONAC ALEXANDRU

 • Dispozitia Nr. 270 din 08.11.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Vararean Viorel persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei

 • Dispozitia Nr. 269 din 07.11.2018

  Dispozitie privind numirea si constituirea Comisiei de verificare a obiectivelor de investitii realizate in perioada 2015-2017 

 • Dispozitia Nr. 268 din 07.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul în depozit şi încărcatul în mijlocul de transport al beneficiarului , pentru nevoi locale, in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Dispozitia NR. 267 din 05.11.2018

  Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne la beneficiarii de ajutor social.

 • Dispozitia NR. 266 din 05.11.2018

  Dispozitie pentru respingerea cererii privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi d-nei Juravle Floarea Ioanela.

 • Dispozitia Nr. 265 din 05.11.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 264 din 05.11.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor penîru atribuirea contractului de furnizare de produse avand ca obiect „Dotari Camin Cultural” - Cod CPV - 39515440-1- Jaluzele verticale (Rev.2) 

 • Dispozitia Nr. 263 din 31.10.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si

 • Dispozitia Nr. 255 din 25.10.2018

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului PARFENIE DAVID-GEO-FABIAN.

 • Dispozitia Nr. 254 din 25.10.2018
 • Dispozitia Nr. 249 din 23.10.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind  „Sistem de incalzire geo- termal, Biserica Ortodoxa Lunca - llvei”

 • Dispozitia Nr. 248 din 19.10.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentrn atribuirea contractului privind: „Lucrari cu buldozernl, de regularizare drum agricol - Poiana Arinului, Dealul Lung, Paraul Siminic”.

 • Dispozitia Nr. 247 din 19.10.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile constituite din produse accidentale 1- doboraturi si rupturi de vant.

 • Dispozitia Nr. 243 din 11.10.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect „ Modernizare drum comunal-pietruire,, -Cod CPV -45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor ( Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 244 din 11.10.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect „ Reparatii imprejmuire la Primaria Lunca llvei,, -Cod CPV -45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare ( Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 245 din 11.10.2018

  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Drum comunal agricol Plaiul Mare si Drunm Forestier lliuta.

 • Dispozitia Nr. 246 din 11.10.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul „Amenajare si modernizare dependinte primarie".

 • Dispozitia Nr. 242 din 09.10.2018

  Dispozitie privind desemnarea d-nei Griga Claudia Rcghina, în vederea asistării numitului Festila Stefan domiciliat in comuna Lunca Ilvei, nr. 998 la încheierea contractului de vanzare- cumparare cu clauze ele intretinere viagera.

 • Dispozitia Nr. 238 din 01.10.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru doamna MOLDOVAN MARIOARA ELENA.

 • Dispozitia Nr. 237 din 01.10.2018

  Dispozitie privind încetarea contractului individual de munca încheiat intre Comuna Lunca llvei si doamna Cobeleta Elena.

 • Dispozitia Nr. 236 din 01.10.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect „ Amenajare curte primarie, in comuna Lunca llvei,, -Cod CPV-45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare ( Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 235 din 01.10.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului Domide Adela.

 • Dispozitia Nr. 234 din 01.10.2018

  Dispozitie privind reluarea activitatii si reincadrarea domnului Melente Adrian- Ioan, inspector de specialitate, gr. li , in cadrul compartimentului Cresa pentru Copii.

 • Dispozitia Nr. 233 din 01.10.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile constituite din produse accidentale 1- doboraturi si rupturi de vant.

 • Dispozitia NR. 223 din 18.09.2018

  Dispozitie privind numirea unui reprezentat al primarnlui comunei Lunca Ilvei in Consiliul de aclministrntie ni Scolii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Ilvei.

 • Dispozitia Nr. 222 din 18.09.2018

  Dispozitie privind incetarea furnizarii serviciilor de Gresa de copii Lunca llvei pentru copilul Lupsan Iulia-Maria. 

 • Dispozitia Nr. 221 din 07.09.2018

  Dispozitie p rivind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partlzile constituite din produse accidentale 1- doboraturi de vant.

 • Dispozitia Nr. 182 din 10.08.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică execuţie lucrări pentru obiectivul„ Reparatii capitale sediu administrativ - Primarie Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud„.

 • Dispozitia Nr. 180 din 10.08.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinearea familiei pentrun doamna DOMIDE CRINA-REGHINA. 

 • Dispozitia Nr. 179 din 10.08.2018

  Dispozitie privind iocetarea drept11l11i de acordare a alncatiei pentru sustinerea familiei si recuperare de sume încasate necuvenit pentru domnul/doamna RUS LIVIU-IONEL.

 • Dispozitia Nr. 178 din 10.08.2018

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Constantin Ieronim Viorel

 • Dispozitia Nr. 177 din 10.08.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului de plata a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Oul Ionel

 • Dispozitia Nr. 176 din 10.08.2018

  Dispozitie privind numirea doamnei Sas Simona în functia de Inspector de specialitate gradul li - la Primaria Comunei Lunca llvei , Compartiment proiecte cu finantare externa

 • Dispozitia Nr. 181 din 10.08.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică execuţie lucrări pentru obiectivul „Modernizare, igienizare la Scoala Primara Nr.2 Noua, localitatea Lunca llvei".

 • Dispozitia Nr. 167 din 25.07.2018

  Dispozitie privind numirea doamnei Rus Cristina- Anicuta in functia de Inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii la PrimariaComunei Lunca llvei , Compartiment Cresa pentru copii.

 • Dispozitia Nr. 168 din 25.07.2018

  Dispozitoe privlnd acordarea ajutorului de urgenta pentru d-nulIrimie Onisim.

 • Dispozitia Nr. 164 din 24.07.2018

  Dispozitie privind constitulrea Comisiei de receptlel la terminarea lucrarilor privlnd obiectivul "Extindereretea electrlca de ilumlnat pentru zona festlvltatl , zona Lunca lul Zalt, localltatealunca llvei".

 • Dispozitia Nr. 165 din 24.07.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptlel la terminarea lucrarilor privind oblectivul "Infiintareretea electrica de iluminat public Strada lneului, localitatea Lunca llvei".

 • Dispozitia Nr. 166 din 24.07.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Boscoie Florapersoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei , str.lzvoarelor, nr. 17 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 163 din 20.07.2018

  Dispozitie privind numirea Comlslel de concurs sl a Comislei pentrusolutionarea contestatlilor pentru ocuparea postului vacant de Inspectorspeclalltate , gr.II, studii superloare din cadrul Prlmariei comunelLunca llvei - Compartiment proiecte cu flnantare externa 

 • Dispozitia Nr. 162 din 19.07.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile constituite din produse accidentale 1-doboraturi de vant.

 • Dispozitie Nr.161 din 12.07.2018

  Dispozitie privind actualizarea componetei "Unitătii locale de sprijin" la nivelul comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia NR. 160 din 04.07.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Sef cresa pentru copii , studii superioare din cadrul Primariei comunei Lunca llvei -Compartiment cresa pentru copii.

 • Dispozitia Nr. 159 din 29.06.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului Bruma Amelia Maria.

 • Dispozitia Nr. 158 din 29.06.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului DOMIDE-BOTICA ANAIS-ELENA.

 • Dispozitia Nr. 157 din 29.06.2018

  Dispozitie privind incetarea furnizarii serviciilor la Cresa de copii Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 156 din 29.06.2018

  Dispozitie privind încetarea furnizarii serviciilor la Cresa de copii Lunca llvei  a copilului Lazareanu Luca Natanael.

 • Dispozitia Nr. 155 din 29.06.2018

  Dispozitie privind incetarea furnizarii serviciilor la Gresa de copii Lunca llvei a copilului Lazareanu Andrei Emanuel.

 • Dispozitia Nr. 154 din 29.06.2018

  Dispozitie privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului BUHAI IOAN FLORIN.

 • Dispozitia Nr. 153 din 29.06.2018

  Dispozitie privind incatarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei COBELETA ELENA.

 • Dispozitia Nr. 152 din 29.06.2018

  Dispozitie privind incatarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei VARGA LIVIA.

 • Dispozitia Nr. 151 din 28.06.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 150 din 28.06.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiel lunare numitului Constantin Samson persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca llvei , str. muta , nr. 9 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 149 din 26.06.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul în depozit şi încărcatul în mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale, in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Dispozitia Nr. 146 din 12.06.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor la obiectivul „Lucrari de transpo1t si manipulare ( cladit zid ele sprijin), blocuri ele piatra ,pe strada Izvoarelor”

 • Dispozitia Nr. 145 din 12.06.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor la obiectivul „Reparatii la cladirea magazie pompa de apa Lunca Ilvei”

 • Dispozitia Nr. 144 din 05.06.2018

  Privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul Primariei comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 143 din 05.06.2018

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul „ Infiîntare retea electrica de iluminat pentru depozit material lemnos , Str. Silhoasa, Localitatea Lunca Ilvei„ 

 • Dispozitia Nr. 142 din 04.06.2018

  Dispozitie privind schimbarea titularului ajutorului social, pentru domnul/doamna CATUNA MARGARETA.

 • Dispozitia Nr. 141 din 31.05.2018

  Privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de Sef cresa pentru copii - din cadrul Compartimentului cresa pentru copii

 • Dispozitia Nr. 140 din 31.05.2018

  Dispozitie pentru prelungirea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Lunca llvei şi doamna Danciuc Corina - asistent personal al copilului cu handicap grav lrimie Pop Adriana.

 • Dispozitia Nr. 139 din 31.05.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Urs Claudiu persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca llvei, str. Ineului, nr.15 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 138 din 24.05.2018

  Disppozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de referent, studii medii din cadrul Primariei comunei Lurica llvei - Compartiment cresa pentru copii.

 • Dispozitia Nr. 137 din 23.05.2018

  Dispozitie privind numirea doamnei Gales Crina- Lucia inspector principal in cadrul Compartimentului asistenta sociala, ca responsabil de caz de prevenire pentru copiii cu dizabilitati de la nivelul Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 135 din 23.05.2018

  Dispozitie privind numirea unei persoane responsabile cu completarea si actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de Comuna Lunca llvei judetul Bistrita- Nasaud.

 • Dispozitia Nr. 136 din 23.05.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achizi!ie publică executie lucrări pentru obiectivul„ Poduri in comuna Lunca llvei , judetul Bistrita-Nasaud„.

 • Dispozitia Nr. 134 din 22.05.2018

  Dispozitie rivind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie „Reparatii la cladirea aparare civila si apartament de serviciu in comuna Lunca Ilvei„ 

 • Dispozitia Nr. 133 din 22.05.2018

  Dizpozitie privind a Consiliului Local sedintei Lunca-llvei extraordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr. 132 din 11.05.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata a ajutorului social pentru DL. Pop Emil.

 • Dispozitia Nr. 131 din 11.05.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucral'i avand ca obiect: "Reparatii la cladirea magazie pompa de apa Lunca Ilvei"

 • Dispozitia Nr. 130 din 09.05.2018

  Dispozitie privind rectificairea actului de nastere inregistrat Ia nr. 12 din 14 .02.1950 in registrele de stare civila ale comunei Lunca Ilvei privind pe GELNER ŞARLOTA- ADRIANA

 • Dispozitia Nr. 125 din 09.05.2018

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna RAUCA CRISTINA.

 • Dispozitia Nr. 126 din 09.05.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna ROMANESI SANDU.

 • Dispozitia Nr. 127 din 09.05.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna PAP COSTEL.

 • Dispozitia Nr. 128 din 09.05.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Timis Corneluta.

 • Dispozitia Nr. 129 din 09.05.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: " Poduri in comuna Lunca Ilvei" .

 • Dispozitia Nr. 114 din 07.05.2018

  Privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Griga Savu persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei,Str. Granicerilor, nr. 16 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 115 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului SOMESAN LUCA-IONUT.

 • Dispozitia Nr. 116 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului ASANDEI ALEX CRISTIAN.

 • Dispozitia Nr. 117 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului HARAGUS TANIA RALUCA.

 • Dispozitia Nr. 118 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului POPA ADELINA RALUCA.

 • Dispozitia Nr. 119 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului PETREUS GRATIAN.

 • Dispozitia Nr. 120 din 07.05.2018

  Dispozitia privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului MAFTEI TUDOR.

 • Dispozitia Nr. 121 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului COSTINASIU LAURENTIU-COSMIN.

 • Dispozitia Nr. 122 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului DOMIDE FLORIN.

 • Dispozitia Nr. 123 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului DOMIDE VALENTIN. 

 • Dispozitia Nr. 124 din 07.05.2018

  Dispozitie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului BURULEA ANAIS DIANA.

 • Dispozitia Nr. 113 din 04.05.2018

  Privind numirea doamnei Suciu Cristina -Zenovia in functia de Inspector de specialitate gradul li la Primaria Comunei Lunca llvei, Compartiment Cresa pentru copii.

 • Dispozitia Nr. 110 din 02.05.2018

  Dispozitie privind prelungirea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Lunca llvei şi doamna lrimie Fica -asistent personal al copilului cu handicap grav lrimie Octavia-Crina 

 • Dispozitia Nr. 109 din 27.04.2018

  Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Buzila Alina incheiat pe perioada determinata.

 • Dispozitia Nr. 108 din 27.04.2018

  Dispozitie privind modificarea Dispozitlel nr. 1 din 05.01.2018 „ Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achlzitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei”.

 • Dispozitia Nr. 107 din 27.04.2018

  Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Rus Andrea-Eva incheiat pe perioada determinata.

 • Dispozitia Nr. 105 din 23.04.2018

  Dispozitie privind concedierea Domnului Catuna Emil din functia de muncitor necalificat la Primaria Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 106 din 23.04.2018

  Dispozitie privind concedierea Domnului Somesan Valentin din functia de muncitor necalificat la Primaria Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 104 din 18.04.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 103 din 12.04.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatlilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr.11 , studii superioare din cadrul Prlmarlel comunei Lunca llvel -Compartiment cresa pentru copii.

 • Dispozitia Nr. 102 din 12.04.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr.11 , studii superioare din cadrul Prlmariel comunei Lunca llvei -Compartiment contabilitate.

 • Dispozitia Nr. 101 din 12.04.2018

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr.11 , studii superioare din cadrul Primariei comunei Lunca llvei - Compartiment achizitii publice.

 • Dispozitia Nr. 100 din 12.04.2018

  Dispozitie privind incetarea indemnfzaitiei luriare numitului Mairicut lronim persoana cu hanciicaip grav, domiciliata in comuna Lunca Ilvei, Str. Granicerilor, nr. 8l in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 99 din 03.04.2018

  Dipozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-nul Catuna Filip.

 • Dispozitia Nr. 98 din 02.04.2018

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a Domnului Pop Emil la Primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Pop Emil- Constantin.

 • Dispozitia Nr. 96 din 28.03.2018

  Dispozitia privind constituirea Comisiei de recepţiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Lucrari instalatii la Cresa pentru copii si Pompa de apa, comuna Lunca llvei”.

 • Dispozitia Nr. 97 din 28.03.2018

  Dispozitie privind rectificarea actului de căsătorie inregistrat la nr. 19 din 15.10.2016 in registrele de stare civila ale comunei Lunca Ilvei privind pe Morozan Tiberiu si Todorika Liudmila 

 • Dispozitia Nr. 94 din 26.03.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru domnul/doamna SUTICAU GRIGORE.

 • Dispozitia Nr. 95 din 26.03.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CIOANCA FLORICA.

 • Dispozitia Nr. 84 din 14.03.2018

  Dispozitie privind desemnarea doamnei Vartic Silvia pentru UAT Lunca llvei în vederea constituirii grupului de lucru la nivel judetean pentru intocmirea proiectului de amenajament pastoral.

 • Dispozitie Nr. 85 din 14.03.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 83 din 13.03.2018

  Dispozitie privind modificarea si completarea Dlspozitiei nr. 256 din 11.06.2009 privind delegarea atributiilor pentru viceprimarul comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 82 din 13.03.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Zapra Ionel persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Silhoasa , nr. 9 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 76 din 28.02.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna OUL EUGENIA FLORICA 

 • Dispozitia Nr. 77 din 28.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Filip Ana.

 • Dispozitia Nr. 75 din 27.02.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna POPA LIVIA.

 • Dispozitia Nr 70 din 15.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna URSZ DORUT-CRISTIAN.

 • Dispozitia Nr 71 din 15.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul ,, Ignifugare sarpanta la Cresa de copii in comuna Lunca llvei, judelui Bistrita-Nasaud ,,

 • Dispozitia Nr. 69 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepţiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Reabilitare sarpanta bloc Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 68 din 09.02.2018

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Amenajare spatiu bibiloteca in comuna Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 67 din 09.02.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 66 din 08.02.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne la beneficiarii de ajutor social.

 • Dispozitia Nr 65 din 08.02.2018

  Dispozitie privind încetarea acordarii ajutorului de incalzire si recuperarea de la d-na Pap Aglaia a sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada februarie 2018-martie 2018.

 • Dispozitia Nr 64 din 08.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna RAUCA IOAN.

 • Dispozitia Nr 63 din 07.02.2018

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Danciuc Lucretia.

 • Dispozitia Nr. 62 din 01.02.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul CONSTANTIN DUMITRU.

 • Dispozitia Nr. 60 din 01.02.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Burduhos Cristina persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Toamnei, nr. 5 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 61 din 01.02.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Blrau Profira- Mihaela persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Muncelului , nr. 4 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 34 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ureche Anuta, personal contractual, în funcţia de guard, gradaţie 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 42 din 29.01.2018

  Didpozitie privind reîncadrarea domnului Melente Ioan, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018

 • Dispozitia Nr. 41 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Rus Viorel, personal contractual, în funcţia de paznic gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 35 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Ureche Valentin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 36 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ţega Dorina- Silvia, personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 37 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Sas Simona , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate, gradul li , gradaţie O, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 38 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Torni Dorei- Pavel, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 39 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Someşan Valentin , personal contractual, în funcţia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 40 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea domnului Rizel leronim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 43 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Popanton Sabin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018

 • Dispozitia Nr. 44 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Matei Iulia- Verginia , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 45 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Moroşan Onisim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 46 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Suciu Cristinica, personal contractual, în funcţia de îngrijitor, gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 47 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Cătuna Emil, personal contractual, în funcţia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 48 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Galeş Vasile, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 49 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Buzilă Alina , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 50 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Băbţan Radu- Florin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 51 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Adaus Ioan , personal contractual, în funcţia de şofer I , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 52 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Burnar Dorin , personal contractual, în funcţia de Şef formaţie pompieri , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 53 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea doamnei Bruma Ileana, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad superior, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 54 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Slavoacă Aurel- Doruţ, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal , gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 55 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Vartic Silvia, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal , gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 56 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Gales Crina- Lucia, funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad principal, gradaţie 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 57 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Cobeleta Elena, personal contractual, în funcţia de îngrijitor, gradaţie 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 58 din 29.01.2018

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Griga Claudia- Reghina I funcţionar public de conducere1 în funcţia de secretar al comunei Lunca llvei I grad II , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr 59 din 29.01.2018

  Dispozitia privind reîncadrarea doamnei Griga Claudia-Reghina , funcţionar public de conducere, în funcţia de secretar al comunei Lunca llvei , grad li , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 31 din 25.01.2018

  Dispozitia privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna PAP COSTEL.

 • Dispozitia Nr. 32 din 25.01.2018

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CUREA MARIOARA.

 • Dispozitia Nr. 22 din 22.01.2018

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, a doanmei Buzgau Maria ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Spatariu Adina , începând cu data de 22.01. 2018.

 • Dispozitia Nr. 23 din 22.01.2018

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile 987 Silhoasa DV si 1070 Rusaia DV.

 • Dispozitia Nr. 24 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Steopan Adolf-Miihail avand functia de bibliotecar gradul IA la Primăria comunei Lunca Ilvei-serviciul cultura , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 25 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Lupşan Flaviu primar al comunei Lunca llvei , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 26 din 22.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Someşan Titu viceprimar al comunei Lunca llvei , începând cu data de 1.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 27 din 22.01.2018

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna COZAC PARASCHIVA.

 • Dispozitia Nr. 28 din 22.01.2018

  Dispozitia privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BRUMA ELENA-ADRIANA.

 • Dispozitia Nr. 29 din 22.01.2018

  Dispozitia privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru domnul/doamna AFLOAREI FLORENTINA.

 • Dispozitia Nr. 30 din 22.01.2018

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispozitia Nr. 19 din 18.01.2018

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Artene Ana persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, str. Trandafirilor, nr. 23 in baza Legii nr. 448/2006 republicata 

 • Dispozitia Nr. 20 din 18.01.2018

  Dispozitie privind numirea comisiei ele evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: "Reabilitare sarpanta spatiu pentru centrala termica si grnp sanitar, sediul Primarie Lunca Ilvei "

 • Dispozitia Nr. 21 din 18.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca Ilvei incepand cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 2 din 17.01.2018

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 3 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Dare Floarea- Alina ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Negrea Viorel- Catalin, începând cu data de 01.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 4 din 17.01.2018

  Dispoitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Ani Aurel-Florinei ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Ani Darius-Florinei, începând cu data de 01.01.2018 pana la data de 05.08.2018.

 • Dispozitia Nr. 6 din 17.01.2018

  Dispozie privind stabilirea salariul de baza a domnului Cantaroaie Irimie- Dorei ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Cantaroaie Reghina , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 7 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Danciuc Corina ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Adriana , începând cu data de 01.01.2018 si pana la data de 20.04.2018

 • Dispozitia Nr. 8 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Dan Ioan ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Cojocariu Andreea- Alexandrina , începând cu data de 01.01.2018 

 • Dispozitia Nr. 9 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Irimie Fica, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Irimie Octavia Crina , începând cu data de 01.01.2018 si pana la data de 20.04.2018.

 • Dispozitia Nr. 10 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Moldovan Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Griga Ioan, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 11 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Daniela ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Petru , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 12 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentrn îngrijirea persoanei cu handicap grav Morosan Clement , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 13 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus- Catuna Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Catuna - Floarea, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 14 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Rus Aurel ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Floarea , începând cu data de O 1.O1.2018.

 • Dispozitia Nr. 15 din 17.01.2018

  Dispoitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus Anuta, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Catuna Reghina, începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 16 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza doamnei Tasca Silvia ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomuta Leontina , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 17 din 17.01.2018

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Torni Florea- Iovu ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Torni Lucretia , începând cu data de 01.01.2018.

 • Dispozitia Nr. 18 din 17.01.2018

  Dispozitii privind stabilirea salariul de baza a doamnei Torni Florica ,în calitate de asistent personal laPrimăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav TorniValer , începând cu data de 01.01.2018

 • Dispozitia Nr. 1 din 05.01.2018

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 26 din 27.01.2017 „Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei"

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094