Dispoziţii primar

Ultimele Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 141 din 13.06.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptla la terminarea lucrarllor privind „ Lucrari reparatii instalatil termoficare Cresa si Sala de sport „ 

 • Dispozitia Nr. 140 din 13.06.2019

  Dispozitie privind numirea doamnei Burnar Florica in functia de lngrijitor la Primaria Comunei Lunca llvei, Compartiment Administrativ 

 • Dispozitia Nr. 139 din 13.06.2019

  Dispozitie privind numirea domnului Sas Ionel-Stefan in functia de Sofer la Primaria Comunei Lunca llvei , Compartiment Cresa pentru copii

 • Dispozitia Nr. 136 din 07.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Proiectare şi execuţie lucrări de CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA LUNCA ILVEI.

 • Dispozitia Nr. 134 din 04.06.2019

  Dispozitie privind Modificarea Dispozitiei nr. 284 din 20.11.2018 „Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de produse in cadrul proiectului „ Modernizarea si dotarea Caminului Cultural in comuna Lunca llvei,,-Lot 2 Echipamente audio­video.

 

Lista de documente pentru Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 141 din 13.06.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptla la terminarea lucrarllor privind „ Lucrari reparatii instalatil termoficare Cresa si Sala de sport „ 

 • Dispozitia Nr. 140 din 13.06.2019

  Dispozitie privind numirea doamnei Burnar Florica in functia de lngrijitor la Primaria Comunei Lunca llvei, Compartiment Administrativ 

 • Dispozitia Nr. 139 din 13.06.2019

  Dispozitie privind numirea domnului Sas Ionel-Stefan in functia de Sofer la Primaria Comunei Lunca llvei , Compartiment Cresa pentru copii

 • Dispozitia Nr. 136 din 07.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Proiectare şi execuţie lucrări de CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA LUNCA ILVEI.

 • Dispozitia Nr. 134 din 04.06.2019

  Dispozitie privind Modificarea Dispozitiei nr. 284 din 20.11.2018 „Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare de produse in cadrul proiectului „ Modernizarea si dotarea Caminului Cultural in comuna Lunca llvei,,-Lot 2 Echipamente audio­video.

 • Dispozitia Nr. 135 din 04.06.2019

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a Doamnei Catuna Loredana -Monalisa la Primaria comunei Lunca llvei în calitate de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Catuna Ema- Lucretia 

 • Dispozitia Nr. 130 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „ Reparare drum intrare Lunca lui Zait „ cod CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor(Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 129 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: ,, Diguire drum lliuta axial „ cod CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor(Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 128 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: ,, Pietruire drum forestier Silhoasa „ cod CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor(Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 127 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Construire Pod Lunca lui Zait in Lunca li vei„ cod CPV 45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 126 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „ Construire Pod Valea Bochii în Lunca llvei„ cod CPV 45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 125 din 03.06.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „Diguire si captare lacuri Pepiniera Silvica Lunca llvei” cod CPV 45247219-9 Lucrari de consolidare a barajelor (Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 124 din 30.05.2019

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PARFENIE MIHAELA-CLAUDIA.

 • Dispozitia Nr. 123 din 22.05.2019

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Urs Claudiu persoana cu handicap accentuat, cu domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. lneului, nr. 15, in baza Legii nr. 448/2006republicat.

 • Dispozitia Nr. 122 din 22.05.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partida 74 Pr. Larion drum, constituita din produse accidentale 1 ln vederea accesibillzarll fondului forestier ln partida 1454828 (43 Pr.Larlon).

 • Dispozitia Nr. 121 din 22.05.2019

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de sofer, studii generale din cadrul Compartimentului Cresa pentru Copii.

 • Dispozitia Nr. 120 din 22.05.2019

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de lngrljitor, studii generale din cadrul Primariei comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 119 din 20.05.2019

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna Chiriac Vasilica.

 • Dispozitia Nr. 118 din 20.05.2019

  Dispozitie privind desemnarea d-nei Gales Crina- Lucia , în vederea asistării numitei Cicioc Reghina domiciliata in comuna Ltmca Ilvei, Str. Asita Vinoasei , nr.5 la încheierea contractului de intretinere viagera.

 • Dispozitia Nr. 114 din 08.05.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 113 din 08.05.2019

  Dispoziotie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor privind „Construire cabana muncitori Silhoasa, comuna Lunca llvei”

 • Dispozitia Nr. 112 din 08.05.2019

  Dispozitie privind revocarea Dispozitiei nr. 109 din 25.04.2019 „Privind delimitarea sectiilor de votare pe raza comunei Lunca llvei privind alegerile pentru Parlamentul European 2019”.

 • Dispozitia Nr. 111 din 08.05.2019

  Dispozitie privind revocarea Dlspozitie nr. 100 din 15.04.2019 „Privind constituirea sl numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor „Pardoseli cu granit la Biserica Ortodoxa Lunca llvel”

 • Dispozitia Nr. 110 din 08.05.2019

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Vicovan Anamaria persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei , str. Fabricii , bl.15, ap.9, ln baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 109 din 25.04.2019

  Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare pe raza comunei Lunca llvei privind alegerile pentru Parlamentul European 2019.

 • Dispozitia Nr. 108 din 22.04.2019

  Dispozitie privind modificarea titularului beneficiar de alocatie pentru sustlnerea familiei pentru domnul/doamna RUSU RODICA.

 • Dispozitia Nr. 107 din 22.04.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare si selectie a dosarelor pentru vanzarea utilajului „ Concasor cu falei autopropulsat„ cu numar de identificare 0696003.

 • Dispozitia Nr. 106 din 22.04.2019

  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Haragus Susana persoana cu handicap grav , cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. Florilor, nr. 6, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 105 din 22.04.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Proiectare si executie lucrarl „ Asfaltare strazl în comuna Lunca llvei”.

 • Dispozitia Nr. 104 din 22.04.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptla la terminarea lucrarilor privind „ Demontat pavaj, dale si rigole de sant„ in comuna Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 103 din 22.04.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „Lucrari de curatare ape, maluri si albi , în comuna Lunca llvei „ cod CPV :90470000-2- Servicii de cu ratare a canalelor de ape reziduale”.

 • Dispozitia Nr. 102 din 15.04.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 101 din 15.04.2019

  Dispozitie privind constituirea sl numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele -inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului , pentru nevoi locale, in comuna Lunca llvei, judelui Blstrita-Nasaud -1363093- 1170 Pr.lul Pusca”.

 • Dispozitia Nr. 100 din 15.04.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor „Pardoseli cu granit la Biserica Ortodoxa Lunca llvei”.

 • Dispzitia nr. 98 din 10.04.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-nul Griga Valere.

 • Dispzitia nr. 99 din 10.04.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretulul de vanzare a masei lemnoase din partida 1042 Cirlloi DV , partida 48 Bâlea sl partida 52 Sarcer, constituite din produse accidentale 1.

 • Dispozitia Nr. 86 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si nnmirea Comisiei pentru receptia finala la obiectivul „Lucrari de instalatii la Cresa pentru cop[ii si pompa de apa, in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita -Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 85 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa , toate fazele , Inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale ln comuna Lunca llvei , judetul BistritaQ NasaudQ Partida 141104 lliuta”

 • Dispozitia Nr. 84 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa, toate fazele, inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale in comuna Lunca llvei , judetul Blstrita­Nasaud-Partida 1076 Iliuta„ 

 • Dispozitia Nr. 83 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 60 din 12.03.2019 „ Privind trecerea la gradatia 4 a doamnei Dare Floarea- Alina , asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Negrea Viorel- Catalin, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 82 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 12 din 16.01.2019 „ Privind trecerea la gradatia 3 a domnului Cantaroaie lrimie-Dorei, asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Cantaroaie Reghina, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 81 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus Anuta, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Catuna Reghina, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 80 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Rus Aurel ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Floarea , începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 79 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus-Catuna Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria Comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentrn îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Catuna -Floarea, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 78 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Bubruzan Alexandu, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei = servciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomi Anuta, începând cu data de 01.01.2019 

 • Dispozitia Nr. 77 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 20 din 16.01.2019 „ P1ivind stabilirea salariul de baza a doamnei Tomi Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -se1viciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomi Valer, începând cu data de 01.01.2019„.

 • Dispozitia Nr. 75 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitie nr. 23 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Tasca Silvia ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomuta Leontina, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 76 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitie nr. 24 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentiu îngrijirea persoanei cu handicap grav Morosan Clement, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 74 din 26.03.2019

  Dispozitie  porivind modificarea dispozitiei nr. 21 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a domnului Torni Florea-Iovu ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Torni Lucretia , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 73 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 18 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Moldovan Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Griga Ioan, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 72 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 17 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a domnului Pop Emil, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentm îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Emil- Constantin , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 71 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitiei nr. 16/2019 „Privind stabilirea salariul de baza a domnului Ani Aurel- Florinei, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Ani Darius- Florinei , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 70 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei Nr. 14 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Buzgau Maria ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Spatariu Adina , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 60 din 12.03.2019

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 pentru doamna Dare Floarea- Alina, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Negrea Viorel-Catalin, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 59 din 12.03.2019

  Dispozitie privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de inspector principal - din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

 • Dispozitia Nr. 58 din 12.03.2019

  Disozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 277 din 27.11.2017 „Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 57 din 12.03.2019

  Dispozitie privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor Scridon Veronica- Monica si Scridon Lucian- Adrian, cu domiciliul in comuna Lunca llvei, Str. lliuta, Nr.20.

 • Dispozitia Nr. 56 din 08.03.2019

  Dispozitie privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Vartic Silvia inspector principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 • Dispozitia Nr. 55 din 07.03.2019

  Dispozitie privind constituirea sl numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „ Amenajare Curte Primarie, ln comuna Lunca llvei„.

 • Dispozitia Nr. 54 din 06.03.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei 

 • Dispozitia Nr. 53 din 04.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru investitia „Modernizare drum Valea Harceag” 

 • Dispozitia Nr. 52 din 04.03.2019

  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Ureche Lucretia persoana cu handicap grav , cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. Trandafirilor, nr. 43, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 51 din 04.03.2019

  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Cunti ludita persoana cu handicap grav , cu resedinta in comuna Lunca llvei,Str. Garii, nr. 26, în baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 50 din 27.02.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BUHAI CONSTANTIN PETRU.

 • Dispozitia Nr. 49 din 27.02.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna RUS ILEANA.

 • Dispozitia Nr. 48 din 27.02.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul în depozit şi încărcatul în mijlocul de transport al beneficiarului , pentru nevoi locale, in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud,partlda 1464619- Pr. Lui Galan.

 • Dispozitia Nr. 47 din 27.02.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ O floare pentru tine, mamal,, - Cod CPV 79952100 -3 - Servicii de organizare evenimente culturale (Rev.2) 

 • Dispozitia Nr. 46 din 27.02.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru „Servicii expoatare forestiera toate fazele - inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport asl beneficiarului, pentru nevoi locale, in comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrita Nasaud, Partida  1411072 Dl. LAT.

 • Dispozitia Nr. 42 din 12.02.2019

  Dispozitia privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului GRIGORE DRAGOS STEFAN.

 • Dispozitia Nr. 41 din 12.02.2019

  Privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partida 58 Vinoasa drum 1, constituita din produse accidentale 1.

 • Dispozitia Nr. 40 din 12.02.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatle deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa din depozit catre agentll economici , productia anului 2019.

 • Dispozitia Nr. 39 din 12.02.2019

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Pop Adriana persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 38 din 12.02.2019

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Lunca llvei si doamna Danciuc Corina.

 • Dispozitia nr. 31 din 28.01.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia nr. 30 din 28.01.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectle si licitatie deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior catre agentii economici, productia anului 2019.

 • Dispozitia nr.29 din 28.01.2019

  Dispozitie privind admiterea ln cadrul Cresel de copil Lunca llvel a copilului Dan Ania.

 • Dispozitia nr.28 din 21.01.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul/doamna

  CONSTANTIN DUMITRU.

 • Dispozitia nr.27 din 21.01.2019

  Dispozitie privind incetarea furnizarii serviciilor la Gresa de copii Lunca llvei pentru Ani Anamaria.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094