Dispoziţii primar

Ultimele Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 263 din 17.11.2017

  Privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile 897 Smizi, 984 Smizi, 986 Smizi, 989 Dl. Lat, 996 lliuta, 997 Dl. Slavoaca, 1014 Gura lliutei, 1015 Pr. Sucila, 1016 Pr. Lui Pusca, 1027 Pr. Calului si 995 Pr. Natului

 • Dispozitia Nr. 264 din 17.11.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 265 din 17.11.2017

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata nr. 108/2017, a doamnei Silitra Nazarica- Anisoara la Primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru copilul Silitra Angelica.

 • Dispozitie Nr. 260 din 10.11.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de inventariere generala si casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Lunca llvei, pe anul 2017.

 • Dispozitie Nr. 259 din 10.11.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepţie finală aferentă contractului de lucrari ,,Reparatii carosabil cu BA16 in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud"

 

Lista de documente pentru Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 263 din 17.11.2017

  Privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partizile 897 Smizi, 984 Smizi, 986 Smizi, 989 Dl. Lat, 996 lliuta, 997 Dl. Slavoaca, 1014 Gura lliutei, 1015 Pr. Sucila, 1016 Pr. Lui Pusca, 1027 Pr. Calului si 995 Pr. Natului

 • Dispozitia Nr. 264 din 17.11.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 265 din 17.11.2017

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata nr. 108/2017, a doamnei Silitra Nazarica- Anisoara la Primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru copilul Silitra Angelica.

 • Dispozitie Nr. 260 din 10.11.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de inventariere generala si casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Lunca llvei, pe anul 2017.

 • Dispozitie Nr. 259 din 10.11.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepţie finală aferentă contractului de lucrari ,,Reparatii carosabil cu BA16 in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud"

 • Dispozitie Nr. 258 din 09.11.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Lunca-Ilvei.

 • Dispozitia Nr. 257 din 07.11.2017

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 224 din 27.09.2017 „Privind încetarea indernnizatiei lunare numitei Cicioc Marioara, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei , Str. Pietricica, Nr. 1 O ,in baza Legii nr.448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 256 din 07.11.2017

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: "Reparatii la cladirea aparare civila si apartament de serviciu in comuna Lunca Ilvei" cod CPV: 45453000-7, Lucrari de reparatii generale si de renovare ( Rev.2).

 • Dispozitia Nr. 255 din 31.10.2017

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Catuna Ana persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca llvei , str. Luncii, nr.34 in baza Legii nr. 448/2006 republicata 

 • Dispozitia Nr. 252 din 30.10.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si recuperarea de sume incasate necuvenit pentru doamna Slavoaca Susana

 • Dispozitia Nr. 253 din 30.10.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru  domnul/doamna DANCIUC LUCRETA

 • Dispozitia Nr. 254 din 30.10.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădinită pentru domnul/doamna BUIA IFTINIA-LUCIA

 • Dispozitia Nr. 251 din 27.10.2017

  Dispozitie privind numirea Comisiei de receptie a lucrarilor arhivistice executate in baza contractului de prestari servicii la Primaria comunei Lunca Ilvei.

 • Dispozitia Nr. 250 din 26.10.2017

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partida cu denumirea 1246429 (1028 Rusaia EO) constituita din produse accidentale pentru executarea unui drum de scos­apropiat in partida cu denumirea 1084201 ( 709 Rusaia).

 • Dispozitia Nr. 247 din 23.10.2017

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: " Reabilitare sarpanta bloc Lunca Ilvei" cod CPV: 45210000-2, Lucrari de constructii cladiri (Rev.2)

 • Dispozitia Nr. 248 din 23.10.2017

  Dispozitie privind numirea Comisiei de selectionare a documentelor create de Consiliul local al comunei Lunca Ilvei si Primaria comunei Lunca Ilvei , judetul Bistrita-Nasaud

 • Dispozitia Nr. 249 din 23.10.2017

  Dispozitie privind desemnarea unor persoane din cadrul Primariei comunei Lunca llvei care sa fie inregistrate la A.J.F.P. Bistrita-Nasaud, ca administratori de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN

 • Dispozitia Nr. 242 din 16.10.2017

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 126 din 31.08.2015 „Privind stabilirea Grupului de lucru privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate„

 • Dispozitia Nr. 238 din 16.10.2017

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Tomuta Leontina persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Garii , nr. 19 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 239 din 16.10.2017

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a Doamnei Tasca Silvia la Primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Tomuta Leontina

 • Dispozitia Nr. 240 din 16.10.2017

  Dispozitie privind desemnarea d-nei Griga Claudia Reghina , în vederea asistării numitei Vaias Vasilica domiciliata in comuna Lunca Ilvei, str. Luncii, nr. 5 la încheierea contractului ele întreţinere viageră

 • Dispozitia Nr. 241din 16.10.2017

  Dispozitie privind numirea unui reprezentat al primarului in Consiliul de administratie al Scolii Generale nr. 1 Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr. 237 din 13.10.2017

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: "Reparatii carosabil cu BA16 in comuna Lunca Ilvei"

 • Dispozitia Nr. 236 din 09.10.2017

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Moldovan Iacob persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, nr. 83 A in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 231 din 05.10.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita pentru domnul/doamna DOBOS EMILIA

 • Dispozitia Nr. 232 din 05.10.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna DOMIDE DOREL-IOAN

 • Dispozitia Nr. 233 din 05.10.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna LUPSAN ALINA

 • Dispozitia Nr. 234 din 05.10.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna COBELETA ELENA

 • Dispozitia Nr. 235 din 05.10.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna SILITRA NAZARICA ANISOARA

 • Dispozitia Nr. 229 din 03.10.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 230 din 03.10.2017

  Privind suspendarea contractului individual de munca , a doamnei Rus Andrea Eva - inspector de specialitate gradul 11,pentru concediu crestere copil, incepand cu data de 1 octombrie 2017.

 • Dispozitia Nr. 151 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ureche Anuta, personal contractual, în funcţia de guard, gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 152 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Ureche Valentin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 153 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Ţega Dorina- Silvia, personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 154 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Sas Simona , personal contractual, în funcţia de Inspector debutant , gradaţie O, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 155 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Torni Dorei-Pavel, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 156 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Someşan Valentin , personal contractual, în funcţia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 157 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Rus Andrea- Eva , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie O, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 158 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Rizel leronim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 159 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Rus Viorel, personal contractual, în funcţia de paznic gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 160 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Melente Adrian- Ioan , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 162 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Popanton Sabin, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 163 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Matei Iulia-Verginia , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 164 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Moroşan Onisim, personal contractual, în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 165 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Suciu Cristinica, personal contractual, în functia de îngrijitor, gradatie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 166 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Cătuna Emil, personal contractual, în functia de muncitor necalificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 167 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Galeş Vasile , personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 168 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea doamnei Buzilă Alina , personal contractual, în funcţia de Inspector de specialitate gradul li , gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 169 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Băbţan Radu-Florin , personal contractual, în funcţia de muncitor calificat IV, gradaţie 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 170 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Adaus Ioan , personal contractual, în funcţia de şofer I, gradaţie 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 171 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncadrarea domnului Burnar Dorin , personal contractual, în funcţia de Şef formaţie pompieri , gradaţie 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 172 din 09.08.2017

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Lupşan Flaviu primar al comunei Lunca llvei, începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 173 din 09.08.2017

  Dispozitie privind stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Someşan Titu viceprimar al comunei Lunca llvei, începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 174 din 09.08.2017

  Dispozitie privind reîncararea d-nei Griga Claudia Reghina în functia de secretar al unitătii administrativ-teritoriale Lunca llvei, gradul li, şi stabilirea salariului începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 175 din 09.08.2017

  Dispoziti privind reîncadrarea doamnei Bruma Ileana , funcţionar public de execuţie, în funcţia de inspector de specialitate, grad superior, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.07.2017

 • Dispozitia Nr. 146 din 07.08.2017

  Privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Somesan Martian persoana cu handicap grav , domiciliat în comuna Lunca llvei,Str. Izvoarelor, nr.99 , in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 147 din 07.08.2017

  Privind incetarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Silitra Angelica persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca llvei, Str. Granicerilor , nr.76, in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 148 din 07.08.2017

  Privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a Doamnei Silitra Nazarica-Anisoara la Primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Silitra Angelica

 • Dispozitia Nr. 145 din 01.08.2017

  Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Dispozitie Nr. 141 din 20.07.2017

  Privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea a doua postului vacante de Inspector de specialitate gradul II din cadrul Primariei comunei Lunca llvei

 • Dispozitie Nr. 142 din 20.07.2017

  Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa catre agentii economici productia anului 2017

 • Dispozitie Nr. 140 din 19.07.2017

  Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect executia de lucrari pentru ,,Modernizarea si dotarea caminului cultural in comuna Lunca llvei''

 • Dispozitia Nr. 138 din 19.07.2017

  Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna DOBOS LUCRETIA

 • Dispozitia Nr. 137 din 19.07.2017

  Privind incetarea si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de alocatie de sustinere pentru familia d-lui Dobos Oprea

 • Dispozitia Nr. 136 din 19.07.2017

  Privind incetarea si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de alocatie de sustinere pentru familia d-nei Chiriac Vasilica

 • Dispozitia Nr. 135 din 19.07.2017

  Privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BONDRAS NICOLAIE

 • Dispozitia Nr. 134 din 19.07.2017

  Privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna CONSTANTIN SAMSON

 • Dispozitia Nr. 133 din 19.07.2017

  Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna DANCIUC CORINA

 • Dispozitia Nr. 132 din 19.07.2017

  Privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna DANCIUC CORINA

 • Dispozitia Nr. 130 din 12.07.2017

  Privind suspendarea pe o perioada de 2 ani , a contractului individual de munca , a domnului Melente Adrian-loan- inspector de specialitate gradul 11,pentru concediu crestere copil, incepand cu data de 5 iulie 2017

 • Dispozitia Nr. 131 din 12.07.2017

  Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Dispozitia Nr. 129 din 10.07.2017

  Privind numirea doamnei Cobeleta Elena in funqia de Ingrijitor gradul I Ia Primaria Comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr. 122 din 21.06.2017

  Dispozitia Nr. 122 din 21.06.2017 privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor I din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei.

 • Dispozitia Nr. 123 din 21.06.2017

  Dispozitie Nr. 123 din 21.06.2017 privind acordarea indemnizatiei lunnare numitului Constantin Samson persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca Ilvei, Str, Iliuta, nr. 9, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr 120 din 14.06.2017

  Dispozitie privind continuitatea platii indemnizatiei lunare numitului Somesan Traian persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca Ilvei, Str. Arsita Vinoasei, nr. 2, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr 121 din 14.06.2017

  Dispozitie  privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Lunca-Ilvei

 • Dispozitia 118 din 31.05.2017

  Dispozitie privind majorarea cuantumului brut al indemniztiilor incepand cu data de 01.04.2017 pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica alesedin cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitia 117 din 31.05.2017

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Urs Claudiu persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca lfvei,Str. lneului, nr.15, in baza Legii nr.  448/2006 republicata.

 • Dispozitia 119 din 31.05.2017

  Dispozitie privind imputernicirea domnului Lupsan Loghin, inspector, clasa I, grad superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lunca Ilvei ca executor fiscal in vederea indeplinirea procedurilor de executare silita.

 • Dispozitia 113 din 19.05.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei dereceptie finala aferenta investitiei „Retea iluminat public Zona ANL, in localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii”

 • Dispozitia 111 din 18.05.2017

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a doamnei Irimie Fica la Primaria comunei Lunca Ilvei in calitate de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Irimie Octavia-Crina

 • Dispozitia 112 din 18.05.2017

  Dispozitie privind numirea persoanei responsabile cu completarea, tinerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic precum si centralizarea si transmiterea datelor catre Registrul Agricol National

 • Dispozitia Nr. 110 din 15.05.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispozitie Nr. 107 din 28.04.2017

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase di partida 986579 cu denumirea 702 Smizi constituita din produse accidentale 1

 • Dispozitie Nr. 102 din 27.04.2017

  Dispozitie privind delegarea temporara a atributiunilor aferente postului de inspector, clasa I, grad superior - birou contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei.

 • Dispozitie Nr. 105 din 27.04.2017

  Dispozitie privind numirea doamnei Rus Andrea-Eva in functia de Inspector de specialitate, gradul II la Primaria Comunei Lunca Ilvei - Centrul de Informare Turistica comuna Lunca Ilvei.

 • Dispozitie Nr. 103 din 27.04.2017

  Dispozitie privind asigurarea exercitarii pe o perioada determinata a controlului financiar preventiv la nivelul comuna Lunca Ilvei

 • Dispozitie Nr. 104 din 27.04.2017

  Dispozitie privind numirea doamnei Buzila Alina in functia de Inspector de specialitate gradul II la Primaria Comuna Lunca Ilvei - Centru de Informare Turistica comuna Lunca Ilvei

 • Dispozitie Nr. 106 din 27.04.2017

  Dispozitie privind numirea doamnei Suciu Cristinica in functia de Ingrijitor I la Primaria Comuna Lunca Ilvei.

 • DISPOZITIA NR.96 din 21.04.2017

   Privind desemnarea dnei Matei iulia-Verginia, in vederea asistari numitei Danci Ioana domiciliata in comuna Lunca Ilvei str. Apicultorilor nr. 9 la incheierea contractului de intretinere viagera

 • Dispozitia Nr. 98 din 21.04.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a unui ajutor de urgenta, cuantumul si modalitatile de plata pentru d-na Chindea Floarea.

 • Dispozitia Nr. 101 din 21.04.2017

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata a dlui Vicovan Ioan angajat in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Vicovan Anamaria

 • Dispozitia Nr. 100 din 21.04.2017

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr.99 din 21.04.2017

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului de Ingrijitor I din cadrul Primariei Comunie Lunca Ilvei

 • Dispozitia NR. 95 din 14.04.2017

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea a doua posturi vacante din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei.

 • Dispozitia Nr. 93 din 07.04.2017 privind modificarea Dispozitiei Nr. 27 din 27.01.2017

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei Nr. 27 din 27.01.2017  „Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca Ilvei”

 • Dispozitia Nr. 94 din 07.04.2017

  Dispozitie privind desemnarea doamnei Matei Iulia-Verginia ca persoana responsabila cu atribuirea contravtelor de achizitii publice si atributiile acestuia.

 • Dispozitia Nr. 89 din 06.04.2017

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Borza Aurel persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 90 din 06.04.2017

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Tomi Ilie persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 91 din 06.04.2017

  Dispozitie privind acordarea  indemnizatiei lunare numitului Rus Iacob persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 92 din 06.04.2017

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Budusan Simion Danut persoana cu handicap grav

 • Dispozitia Nr. 88 din 31.03.2017

  Dispozitie privind cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei CANTAROIAIE ELISABETA

 • Dispozitia 78 din 22.03.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul STEJAREAN OCTAVIAN

 • Dispozitia 79 din 22.03.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea famniliei pentru domnul BONDRAS NICOLAIE

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea famniliei pentru domnul BONDRAS NICOLAIE

 • Dispozitia 80 din 22.03.2017

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Popovici Maria, persoana cu handicap grav, domiciliat in Lunce Ilvei, Str. Muncelului nr. 76, in baza legii nr. 448 din 2006 republicata.

 • Dispozitia 81 din 22.03.2017

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Bozbici Ioan, persoana cu handicap grav, domiciliat in Lunce Ilvei, Str. Izvoarelor nr. 32, in baza legii nr. 448 din 2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 74 din16.03.2017

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa pentru vazarea de masa lemnoasa in faza fasonat catre agentii economici productia anului 2017

 • Dispozitia NR. 75 din 16.03.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispozitia 76 din 16.03.2017

  Dispozitia Nr. 76 din 16.03.2017 privind Dispozitiei Primarului Comunei Lunca Nr. 138 din 24.11.2014 „Privind numirea Comisiei sociale de analiza in vederea reapartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca Ilvei”

 • Dispozitia 77 din 16.03.2017

  Dispozitie privind numirea domnului Steopan Adolf-Mihail in functia de Bibliotecar gradul 1A la Primaria Comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr. 70 din 09.03.2017

  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie finala aferenta investitiei „Amenajare santuri si trotuare in localitatea Lunca Ilvei”

 • Dispozitia Nr. 71 din 09.03.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna SILITRA NAZARICA ANISOARA

 • Dispozitia Nr. 69 din 06.03.2017

  Dispozitie privind constituierea comisiei pentru negocierea pretului de vanzare a masei lemnoase din partida 1109881 cu denumirea 842 Gura Iliutei constituita din produse accidentale DV

 • Dispozitia Nr. 68 din 06.03.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei DE INDATA a Consiliului Local Lunca-Ilvei

 • Dispozitia Nr. 66 din 01.03.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispozitia NR. 58 din 22.02.2017

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne domnului LUPSAN IONEL

 • Dispozitia NR. 56 din 21.02.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul BUHAI CONSTANTIN PETRU

 • Dispozitia NR. 57 din 21.02.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si recuperare de sume incasate necuvenit pentru domnul SOFIAN ADRIAN IONEL

 • Dispozitie Nr. 45 din 10.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata a ajutorului social, pentru domnul BONDRAS NICOLAE

 • Dispozitia Nr. 46 din 10.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul BONDRAS NICOLAE

 • Dispozitie Nr. 47 din 10.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul BONDRAS NICOLAIE

 • Dispozitie Nr. 48 din 10.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul BONDRAS NICOLAIE

 • Dispozitie Nr. 49 din 10.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna DANCIUC CORINA

 • Dispozitia nr. 41 din 09.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul POP EMIL

 • Dispozitia nr. 43 din 09.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul POP EMIL.

 • Dispozitia nr. 44 din 09.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul POP EMIL

 • Dispozitie Nr. 40 din 08.02.2017

   Dispozitie rivind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul sau doamna MORAR FLORINEL DANIEL

 • Dispozitie Nr. 38 din 08.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna RUSU RODICA-VIORICA

 • Dispozitie Nr. 37 din 08.02.2017

  Dispozitrie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna RUSU RODICA-VIORICA.

 • Dispozitie Nr. 36 din 08.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna CHETA CLAUDIA

 • Dispozitia Nr. 35 din 08.02.2017

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul su modalitatile de plata pentru doamna Cheta Claudia

 • Dispozitie Nr. 39 din 08.02.2017

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul sa doamna POP SILVIU SEVER

 • Dispozitia Nr. 34 din 07.02.2017

  Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul URS CLAUDIU.

 • Dispozitia nr. 33 din 07.02.2017

  Dispozitie privind ajutorul de incalzire si recuperarea de la D-nul Andries Ghiorghe, a sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne dec. 2016-martie 2017

 • Dispozitie nr. 32 din 06.02.2017

  Privind majorarea cuantumului brut al salariilor de baza/indemnizatiilor incepand cu data de 1 februarie 2017 pentru personalul din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitie nr. 31 din 03.02.2017

  Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si recuperare de sume incasate necuvenit pentru doamna CHERTES DANIELA

 • Dispozitie nr. 30 din 02.02.2017

  Privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Ureche Grigore persoana cu handicap, domiciliata in comuna Lunca Ilvei, Str. Granicerilor, nr. 95 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 28 din 30.01.2017

  Dispozitie privind convocarea sedintei DE INDATA a Consiliului Local Lunca-Ilvei

 • Dispozitie nr. 29 din 30.01.2017

  Dispozitie privind stabilitrea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul sau doamna OUL IONEL

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094