Dispoziţii primar

Ultimele Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 86 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si nnmirea Comisiei pentru receptia finala la obiectivul „Lucrari de instalatii la Cresa pentru cop[ii si pompa de apa, in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita -Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 85 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa , toate fazele , Inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale ln comuna Lunca llvei , judetul BistritaQ NasaudQ Partida 141104 lliuta”

 • Dispozitia Nr. 84 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa, toate fazele, inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale in comuna Lunca llvei , judetul Blstrita­Nasaud-Partida 1076 Iliuta„ 

 • Dispozitia Nr. 83 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 60 din 12.03.2019 „ Privind trecerea la gradatia 4 a doamnei Dare Floarea- Alina , asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Negrea Viorel- Catalin, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 82 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 12 din 16.01.2019 „ Privind trecerea la gradatia 3 a domnului Cantaroaie lrimie-Dorei, asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Cantaroaie Reghina, începând cu data de 01.01.2019”

 

Lista de documente pentru Dispoziţii primar

 • Dispozitia Nr. 86 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si nnmirea Comisiei pentru receptia finala la obiectivul „Lucrari de instalatii la Cresa pentru cop[ii si pompa de apa, in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita -Nasaud”.

 • Dispozitia Nr. 85 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa , toate fazele , Inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale ln comuna Lunca llvei , judetul BistritaQ NasaudQ Partida 141104 lliuta”

 • Dispozitia Nr. 84 din 27.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „Servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa, toate fazele, inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale in comuna Lunca llvei , judetul Blstrita­Nasaud-Partida 1076 Iliuta„ 

 • Dispozitia Nr. 83 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 60 din 12.03.2019 „ Privind trecerea la gradatia 4 a doamnei Dare Floarea- Alina , asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Negrea Viorel- Catalin, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 82 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 12 din 16.01.2019 „ Privind trecerea la gradatia 3 a domnului Cantaroaie lrimie-Dorei, asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Cantaroaie Reghina, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 81 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus Anuta, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Catuna Reghina, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 80 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Rus Aurel ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca llvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Floarea , începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 79 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a doamnei Rus-Catuna Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria Comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentrn îngrijirea persoanei cu handicap grav Rus Catuna -Floarea, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 78 din 26.03.2019

  Dispozitie privind stabilirea salariul de baza a domnului Bubruzan Alexandu, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei = servciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomi Anuta, începând cu data de 01.01.2019 

 • Dispozitia Nr. 77 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 20 din 16.01.2019 „ P1ivind stabilirea salariul de baza a doamnei Tomi Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -se1viciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomi Valer, începând cu data de 01.01.2019„.

 • Dispozitia Nr. 75 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitie nr. 23 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Tasca Silvia ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Tomuta Leontina, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 76 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitie nr. 24 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Pop Viorica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentiu îngrijirea persoanei cu handicap grav Morosan Clement, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 74 din 26.03.2019

  Dispozitie  porivind modificarea dispozitiei nr. 21 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a domnului Torni Florea-Iovu ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Torni Lucretia , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 73 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 18 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Moldovan Florica ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Griga Ioan, începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 72 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitie nr. 17 din 16.01.2019 „ Privind stabilirea salariul de baza a domnului Pop Emil, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentm îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop Emil- Constantin , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 71 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea dispozitiei nr. 16/2019 „Privind stabilirea salariul de baza a domnului Ani Aurel- Florinei, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Ani Darius- Florinei , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 70 din 26.03.2019

  Dispozitie privind modificarea Dispozitiei Nr. 14 din 16.01.2019 „Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Buzgau Maria ,în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei -serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Spatariu Adina , începând cu data de 01.01.2019”

 • Dispozitia Nr. 60 din 12.03.2019

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 pentru doamna Dare Floarea- Alina, în calitate de asistent personal la Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Negrea Viorel-Catalin, începând cu data de 01.01.2019.

 • Dispozitia Nr. 59 din 12.03.2019

  Dispozitie privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de inspector principal - din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

 • Dispozitia Nr. 58 din 12.03.2019

  Disozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 277 din 27.11.2017 „Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 57 din 12.03.2019

  Dispozitie privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor Scridon Veronica- Monica si Scridon Lucian- Adrian, cu domiciliul in comuna Lunca llvei, Str. lliuta, Nr.20.

 • Dispozitia Nr. 56 din 08.03.2019

  Dispozitie privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Vartic Silvia inspector principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 • Dispozitia Nr. 55 din 07.03.2019

  Dispozitie privind constituirea sl numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru lucrarea „ Amenajare Curte Primarie, ln comuna Lunca llvei„.

 • Dispozitia Nr. 54 din 06.03.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei 

 • Dispozitia Nr. 53 din 04.03.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru investitia „Modernizare drum Valea Harceag” 

 • Dispozitia Nr. 52 din 04.03.2019

  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Ureche Lucretia persoana cu handicap grav , cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. Trandafirilor, nr. 43, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 51 din 04.03.2019

  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Cunti ludita persoana cu handicap grav , cu resedinta in comuna Lunca llvei,Str. Garii, nr. 26, în baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 50 din 27.02.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BUHAI CONSTANTIN PETRU.

 • Dispozitia Nr. 49 din 27.02.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna RUS ILEANA.

 • Dispozitia Nr. 48 din 27.02.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul în depozit şi încărcatul în mijlocul de transport al beneficiarului , pentru nevoi locale, in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud,partlda 1464619- Pr. Lui Galan.

 • Dispozitia Nr. 47 din 27.02.2019

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect „ O floare pentru tine, mamal,, - Cod CPV 79952100 -3 - Servicii de organizare evenimente culturale (Rev.2) 

 • Dispozitia Nr. 46 din 27.02.2019

  Dispozitie privind constituirea si numirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru „Servicii expoatare forestiera toate fazele - inclusiv transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport asl beneficiarului, pentru nevoi locale, in comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrita Nasaud, Partida  1411072 Dl. LAT.

 • Dispozitia Nr. 42 din 12.02.2019

  Dispozitia privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca llvei a copilului GRIGORE DRAGOS STEFAN.

 • Dispozitia Nr. 41 din 12.02.2019

  Privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partida 58 Vinoasa drum 1, constituita din produse accidentale 1.

 • Dispozitia Nr. 40 din 12.02.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatle deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa din depozit catre agentll economici , productia anului 2019.

 • Dispozitia Nr. 39 din 12.02.2019

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Pop Adriana persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 38 din 12.02.2019

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Lunca llvei si doamna Danciuc Corina.

 • Dispozitia nr. 31 din 28.01.2019

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia nr. 30 din 28.01.2019

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectle si licitatie deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior catre agentii economici, productia anului 2019.

 • Dispozitia nr.29 din 28.01.2019

  Dispozitie privind admiterea ln cadrul Cresel de copil Lunca llvel a copilului Dan Ania.

 • Dispozitia nr.28 din 21.01.2019

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul/doamna

  CONSTANTIN DUMITRU.

 • Dispozitia nr.27 din 21.01.2019

  Dispozitie privind incetarea furnizarii serviciilor la Gresa de copii Lunca llvei pentru Ani Anamaria.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094